WebMoney Funding — một nền tảng hỗ trợ cho việc huy động vốn để thực hiện các dự án sáng tạo, khoa học, công nghệ và các dự án khác trên nguyên tắc tự nguyện tham gia. Đồng thời, người dùng cũng có thể sử dụng nền tảng này để tham gia vào các hoạt động mua hàng theo nhóm, mua hàng tập thể (groupon) và huy động vốn để tổ chức các sự kiện.

Gây quỹ trên mạng xã hội

Dự án của bạn có trên Facebook hay VKontakte không? Hãy tạo widget thanh toán ngay trên đó và tổ chức gây quỹ từ những người theo dõi bạn trên mạng xã hội.


 • Gây quỹ

  Tạo công cụ kêu gọi đóng góp hoặc gây quỹ cho website của bạn hoặc cho trang mạng xã hội của bạn

  Bắt đầu gây quỹ
 • Huy động vốn

  Bạn muốn thực hiện một dự án độc đáo hoặc một sản phẩm thú vị nhưng không có tiền. Hãy viết ý tưởng của bạn lên đây và thu hút những người có cùng suy nghĩ với bạn.

  Tạo dự án
 • Mua chung

  Bạn muốn tiết kiệm khi mua sắm - hãy tham gia vào nhóm mua sắm tập thể để nhận được những giảm giá cho món hàng bạn quan tâm.

  Tổ chức nhóm mua sắm
 • Sự kiện

  Tổ chức một sự kiện như một buổi hoà nhạc hay một buổi hội thảo. Việc này đơn giản hơn bạn nghĩ - hãy liên kết với những người có cùng trí hướng với mình, tạo cho họ sự quan tâm và họ sẽ tham gia cùng bạn.

  Tạo sự kiện