Huy động vốn

Crowdfunding là một sự hợp tác chung giữa những người đóng góp quỹ để hỗ trợ cho sự nỗ lực của những người khác hoặc các tổ chức khác. Các nhà đầu tư, nhà tài trợ thường đầu tư vào các dự án gây quỹ và đổi lại họ sẽ nhận được những phần thưởng hoặc những món quà hoặc những lợi nhuận xứng đáng với số tiền họ bỏ ra. Các tác giả của dự án có trách nhiệm chuyển những phần thưởng đó cho các nhà đầu tư

Ủng hộ

Sử dụng dịch vụ gây quỹ WebMoney Funding, bạn có thể ủng hộ các dự án mà bạn quan tâm. Cơ chế hoàn trả phần thưởng/lợi nhuận cho nhà tài trợ sẽ được tác giả của dự án thực hiện.

Mua theo nhóm

Mua hàng theo nhóm ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Giá thành thấp thường gắn liền với thực tế là hàng hoá được mua từ nhà cung cấp với giá bán buôn với số lượng nhiều hoặc từ nhà cung cấp ở nước ngoài. Bạn có thể chọn những món hàng mà bạn quan tâm và liên hệ để đặt hàng. Trong trường hợp nếu bạn nghĩ lại không muốn mua món hàng đó nữa, thì bạn không cần phải từ chối toàn bộ đơn hàng, mà chỉ cần từ chối một món hàng mà bạn không muốn mua. Khi bạn tham gia vào nhóm mua sắm, bạn có thể gửi tiền của mình cho nhà tổ chức, nhà tổ chức sẽ có trách nhiệm gửi hàng cho bạn.

Tổ chức sự kiện

Khi chuyển tiền cho dự án hay nhà tổ chức, bạn sẽ nhận được quyền tham sự kiện ngay từ đầu. Nhà tổ chức sẽ chịu trách nhiệm trả lời mọi câu hỏi của bạn liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức và tiến hành sự kiện.