Hỗ trợ dự án

Số tiền

Mô tả phần thưởng

1. Именной сертификат спонсора проекта в цифровом формате.
2. Включение в публичный пантеон ангелов проекта.
3. Возврат спонсорского взноса с премией 15%

Ngày: Tháng Mười Hai 2021
Chọn cách khác

Bình luận của bạn

Viết điều gì đó cho tác giả dự án 300

Email để liên hệ (bắt buộc)

Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi hoàn thành dự án

Chọn phương thức thanh toán

  • Số tiền cần thu được
  • 178.000
  • Đến 16 Tháng Bảy 2020
  • 1 Đóng góp
    Linh hoạt Số dư sẽ khả dụng cho tác giả của dự án khi huy động được nhiều hơn 50% số tiền cần thiết. Kiểu huy động