Hỗ trợ dự án

Số tiền

$

Mô tả phần thưởng

пожертвование на строительство церкви.

Chọn cách khác

Bình luận của bạn

Viết điều gì đó cho tác giả dự án 300

Email để liên hệ (bắt buộc)

Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi hoàn thành dự án

Chọn phương thức thanh toán

  • Số tiền cần thu được
  • 300.000$
  • Đến 9 Tháng Hai 2018
  • 0 Đóng góp
Dự án không gây quỹ