Hỗ trợ dự án

Số tiền

Thanh toán tối thiểu 7142.86 ₫

Bình luận của bạn

Viết điều gì đó cho tác giả dự án 300

Email để liên hệ (không bắt buộc)

Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi hoàn thành dự án

Tôi đã đọc và chấp nhận các điều kiện các điều khoản dành cho việc quyên góp

Chọn phương thức thanh toán

  • Số tiền cần thu được
  • 100.000.000
  • Đến 30 Tháng Sáu 2017
  • 150 Số người ủng hộ
Dự án đã hoàn thành